fbpx Skip to main content

Sporazumevanje z Zivalmi – Communication with Animals in Slovenia

Okrepite vez z živalmi in poglobite povezanost z njimi

(Strengthen your bond with animals and deepen your connection with them)

I’m so excited that my book was published today in Slovenia! 🇸🇮

You can pre-order/buy it here: https://www.gnostica.si/zbirke/sporazumevanje-z-zivalmi

Vodnik za vzpostavljanje globlje povezanosti z živalmi po korakih

Ali imate radi živali, vendar si želite, da bi razumeli, kaj vam poskušajo povedati? Ali vas njihovo vedenje včasih bega?

V tej knjigi nas svetovno znana živalska komunikatorica Pea Horsley uči osnov sporazumevanja z živalmi, da bi nam omogočila intuitivno sporazumevanje z živalmi, ki jih imamo radi. Vodi nas skozi osnovne priprave za umirjanje telesa in uma, v nadaljevanju pa skozi svoj uspešni pristop »od srca k srcu« v petih korakih za ustvarjanje globoke duhovne povezave z živaljo, ki so:

  • globoko sproščanje,
  • zbistritev misli,
  • telesni pregled,
  • prizemljenost,
  • odpiranje srca.

Opira se na dolgoletne izkušnje v učenju, kako se sporazumevati z divjimi in udomačenimi bitji. Peajina edinstvena mešanica vaj, afirmacij in meditacij nam bo omogočila vzpostavljati stike z vsemi živimi bitji.

Sporazumevanje z živalmi je zabavno, daljnosežno in zdravilno. Ni boljšega za nas in naše živali, saj bo spremenilo naše doživljanje življenja.

A step-by-step guide to building a deeper connection with animals

Do you love animals but want to understand what they are trying to tell you? Do their behavior sometimes confuse you?

In this book, world-renowned animal communicator Pea Horsley teaches us the basics of communicating with animals to enable us to communicate intuitively with the animals we love. She guides us through the basic preparations for calming the body and mind, and then through his successful heart-to-heart approach in five steps to create a deep spiritual connection with the animal, which are:

  • deep release
  • clarification of thoughts
  • physical examination
  • grounding
  • opening the heart

It draws on many years of experience in learning how to communicate with wild and domesticated creatures. Pea’s unique blend of exercises, affirmations and meditations will allow us to make contact with all living things.

Communicating with animals is fun, far-reaching and healing. There is nothing better for us and our animals as it will change our life experience.

You can buy it here: https://www.gnostica.si/zbirke/sporazumevanje-z-zivalmi

 

 

For more inspiration into your Inbox, join Pea’s mailing list and receive a Free Getting Started Guide to Animal Communication.

 

Pea Horsley is the Founder of Conversations with Nature World Summit and creator of online learning, Animal Communication Made Easy, a proven 5-step method to learn how to communicate with all species of animals. Pea is the UK’s most highly regarded animal communicator, TEDx speaker, teacher, wild animal retreat facilitator and best-selling author. Join The Pride membership and be part of a modern answer to a global question, where a global council of animals advise humanity in deep listening and real transformation.